Στοιχεία Επικοινωνίας
Σπ.Μερκούρη 39
116 34, Αθήνα
2107299482
 6980980401
info@rythmiseisafthaireton.gr

H σελίδα είναι μία υπηρεσία της
Ρυθμίσεις αυθαιρέτων       
    
    
     

   
   

                                   
                                         Η κατάλληλη άδεια για κάθε έργο σώζει χρήμα και χρόνο!Λίγα λόγια για τις οικοδομικές άδειες...

Εκτός φυσικά για την ανέγερση κτηρίων και λοιπών γενικών κατασκευών, πολλές φορές κατά την έναρξη μιας νέας επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως καταστήματα, εστιατόρια, συνεργεία, και άλλα, απαιτείται άδεια δόμησης αναπαλαίωσης ή διαρυθμίσεων ή  αλλαγής χρήσης του χώρου που θα στεγάσει την επαγγελματική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό δηλαδή τον Ν. 4067/12 και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του χώρου, αλλά και το επαγγελματικό αντικείμενο άλλοτε απαιτείται άδεια δόμησης(η παλιά οικοδομική άδεια), άλλοτε άδεια μικρής κλίμακας και κάποιες φορές απλή ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής άδειας του σχετικού κτηρίου στην πολεοδομική υπηρεσία. 

Με τον Ν. 4067/12 ορίζεται ο νέος οικοδομικός κανονισμός(Ν.Ο.Κ.), καθώς και οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις για έκδοση οικοδομικών αδειών. Ουσιαστικά συντάσσονται 3 ενότητες οικοδομικών αδειών:

1. Άδειες Δόμησης

Στις άδειες δόμησης περιλαμβάνονται οι άδειες για ανέγερση και επισκευή κτηρίων, για την κατεδάφιση κατασκευών, για αλλαγή χρήσης, για προσθήκες κτηρίων, για νομιμοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων, για διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου, για χρωματισμούς με χρήση ικριωμάτων, κ.ά.. Ανάλογα την περίπτωση απαιτούνται και διαφορετικά δικαιολογητικά. Τα σύνηθη όμως είναι η τοπογραφική μελέτη, η αρχιτεκτονική μελέτη, μελέτες στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών, θερμομόνωσης και διάφορες εγκρίσεις κατά περίπτωση.

2. Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
Η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας περιλαμβάνει εργασίες όπως, εσωτερικές διαρρυθμίσεις που δεν τροποποιούν τον φέροντα οργανισμό, περιφράξεις, εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών, δοκιμαστικές τομές εδάφους, κ.ά.. Επίσης ανάλογα την περίπτωση απαιτούνται και διαφορετικά δικαιολογητικά. Τα σύνηθη και εδώ είναι τοπογραφική μελέτη, αρχιτεκτονική μελέτη ή αποτύπωση, τεχνική έκθεση μηχανικού, διάφορα δικαιολογητικά και εγκρίσεις ανάλογα την περίπτωση. Η μεγαλύτερη διαφορά με τις άδειες δόμησης είναι ότι δεν απαιτείται μελέτη φορολογικών, δηλαδή δεν απαιτούνται από τον νόμο πληρωμή ελάχιστων αμοιβών, ΦΠΑ, και γενικότερων φόρων.

3. Έγγραφη ενημέρωση εργασιών προ 48 ωρών
Η διαδικασία της έγγραφης ενημέρωσης είναι η απλούστερη μορφή άδειας εργασιών και απαιτείται να γίνει στο αρμόδιο πολεοδομικό τμήμα 48 ώρες πριν ξεκινήσουν οι εργασίες. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται εδώ είναι εργασίες μερικής διασκευής εσωτερικών χώρων, τοποθέτηση κλιματιστικών, κατασκευή πέργκολας ή στεγάστρων και χτιστών φούρνων σε ισόγειο χώρο, περιτοίχιση με λιθοδομή, κ.ά..

Όλη η Διαδικασία σε 4 μόνο βήματα!

  1. Επικοινωνείτε μαζί μας και συζητάμε/αναλύουμε το θέμα σας. Την ίδια ημέρα ένας ειδικευμένος μηχανικός επισκέπτεται το ακίνητο σας και δεινεργεί λεπτομερή αυτοψία καταγράφοντας κάθε ιδιαιτερότητα που απαιτείται για να στεγάσει την νέα κατοικία ή επαγγελματική δραστηριότητα σας.

  2. Την επόμενη ημέρα σας ενημερώνουμε για την διαδικασία που απαιτείται στην πολεοδομική υπηρεσία για να εγκαταστήσετε την επιθυμητή χρήση. Σας ενημερώνουμε επίσης για το συνολικό κόστος.

  3. Αν συμφωνήσετε συντάσσουμε τον φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση

  4. Καταθέτουμε τον φάκελο στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και διεκπεραιώνουμε μέχρι την έκδοση της σχετικής άδειας.


Τα δικαιολογητικά που συνήθως απαιτούνται είναι τα παρακάτω:

Δηλώσεις Ανάθεσης -Ανάληψης

Αμοιβές Μηχανικών

Τοπογραφικό Διάγραμμα

Αρχιτεκτονική μελέτη

Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας

Τεχνική - Αιτιολογική Έκθεση

Φωτογραφίες

Εγκρίσεις Φορέων ή Υπηρεσιών

Στοιχεία Νομιμότητας Υφιστάμενου Χώρου

Ταυτότητα Αιτούντος

Καταστατικό(αν είναι Εταιρεία).


Κατασκευάστε τον επαγγελματικό χώρο που ονειρεύεστε έξυπνα και οικονομικά...


         
   Προσφορές* από 300
               
  Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων
  Άδεια λειτουργίας καταστήματος
  Άδεια οικοδομής 
  Ανακαίνιση 
  από   300   από   500   από   800 €    από  100 €/τ.μ.
  Υπαγωγή στον Ν.4178/13    Σύνταξη φακέλου αίτησης   Σύνταξη φακέλου αίτησης   Κατασκευή
     
 
 
       
  Υπηρεσίες:   Υπηρεσίες:   Υπηρεσίες:   Υπηρεσίες:
  -Αυτοψία/Αποτύπωση   - Διάγραμμα ροής   - Μελέτες   - Αποτύπωση
-Τεχνική Έκθεση - Διάγραμμα χρήσεων περιοχής -Τεχνική Έκθεση - Μελέτες 
  -Υποβολή Αίτησης/'Εκδοση παραβόλων   - Μελέτη Πυρασφάλειας                  - Επίβλεψη κατασκευής/εργασιών
 
-Σύνταξη οριστικού φακέλου
δικαιολογητικών
 
-Σύνταξη οριστικού φακέλου
δικαιολογητικών
 
 
- Σύνταξη οριστικού φακέλου
δικαιολογητικών
                   - Κατασκευή/εργασίες 
 - Ολοκλήρωση της υπαγωγής
- Κατάθεση φακέλου αίτησης   - Ολοκλήρωση της Υπαγωγής  - Ολοκλήρωση Ανακαίνισης
 

           
                                                                                                                                                                                                                                                                οι ως άνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

NEWSLETTER
Εάν θέλετε να λαμβάνετε τις προσφορές μας παρακαλώ εισάγετε το email σας