Στοιχεία Επικοινωνίας
Σπ.Μερκούρη 39
116 34, Αθήνα
2107299482
 6980980401
info@rythmiseisafthaireton.gr

H σελίδα είναι μία υπηρεσία της
Ρυθμίσεις αυθαιρέτων       
    
    
     

   
   


O νέος νόμος των αυθαιρέτων Ν.4495/17 σε 15 σημεία

 

 1. Με τον νεό νόμο 4495/17 που δημοσιεύθηκε στις 03.11.17 δίνεται παράταση επιπλέον δύο ετών στην τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων. Οι ιδιοκτήτες καλούνται να νομιμοποιήσουν το αυθαίρετό τους είτε πολεοδομικές υπερβάσεις, με μειωμένα παράβολα και «ελκυστικά» πρόστιμα έως και 100 δόσεων.
 1. Ο νέος κύκλος νομιμοποιήσεων αυθαιρέτων θα διαρκέσει συνολικά 2 χρόνια, μέχρι τις 8.11.2019 . Μειώσεις προστίμων 20% για όσους αποφασίσουν να νομιμοποιήσουν αυθαίρετο κτίσμα ως 08.04.2018 και 10% ως  08.10.2018 αλλά αυξήσεις για όσους καθυστερήσουν και νομιμοποιήσουν το αυθαίρετο κτίσμα μετά τις 09.10.2018.
 1. Από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 03.11.2017 όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων, οι δικαιοπραξίες εν ζωή αλλά και δωρεές αιτία θανάτου, θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού που θα βεβαιώνει ότι στο ακίνητο δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές εκτός των όσων έχουν δηλωθεί και τακτοποιηθεί νόμιμα, ενώ θα επιτρέπεται η διενέργεια οποιασδήποτε δικαιοπραξίας καθώς και η έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, χωρίς να είναι απαραίτητη η ολοσχερής εξόφληση του προστίμου, αλλά ποσοστού 30% αυτού. Επίσης, απαγορεύεται η μίσθωση ακινήτου με πολεοδομικές παρανομίες, ωστόσο δεν διευκρινίζεται ακόμα αν απαιτείται πιστοποιητικό από μηχανικό, όπως στις περιπτώσεις αγοραπωλησιών ακινήτων.   
 1. Απαγορεύεται η σύνδεση αυθαίρετων κτισμάτων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Μπορούν να συνδεθούν μετά την υπαγωγή τους στον Ν.4495/17 και την καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου.
 1. Οι νέες δηλώσεις, που θα υποβάλλονται από μηχανικό, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής δηλώσεων αυθαιρέτων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, συνδυάζονται με καταγραφή των αυθαιρέτων σε τέσσερις διαφορετικές ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, των υπουργείων Περιβάλλοντος, Οικονομικών, του Κτηματολογίου και της ΔΕΗ.
 1. Στη ρύθμιση του Ν.4495/17 μπορούν να υπαχθούν ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή με αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, αλλά και με κάθε άλλη πολεοδομική ή κτιριοδομική παράβαση που έχει πραγματοποιηθεί έως την 28.07.2011, εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου, ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης. Στην ρύθμιση επίσης, εντάσσονται  και τα ακίνητα των οποίων ο φέρων οργανισμός έχει ολοκληρωθεί έως την 28.07.2011.
 1. Οι αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις υπάγονται σε 5 κατηγορίες: Κατηγορία 1:  αυθαίρετα που ανεγέρθηκαν πριν απ' την 9.6.1975  το οποία θα μπορούν να εξαιρεθούν μόνιμα από την κατεδάφιση με την πληρωμή μόνο ενός μικρού ποσού, το οποίο έχει οριστεί στα 250 ευρώ. Τα κτήρια αυτά θα πρέπει να έχουν επικρατούσα χρήση κατοικίας. Κατηγορία 2: αυθαίρετα που ανεγέρθηκαν πριν απ' την 1.1.1983, ο ιδιοκτήτης τους εκτός από το ποσό των 250 ευρώ πρέπει να πληρώσει και το 15% του υπολογιζόμενου προστίμου. Κατηγορία 3: Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις όπως για παράδειγμα πέργκολες, μπάρμπεκιου, χωρίσματα δωματίων με γυψοσανίδες κ.ά., παραβάσεις οι οποίες δεν μεταβάλλουν τον όγκο του κτίσματος και τη δομημένη επιφάνεια εξαιρούνται οριστικά από την  κατεδάφιση με την καταβολή 250 ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών. Κατηγορία 4: Μεσαίες παραβάσεις: Αφορά υπερβάσεις που δεν ξεπερνούν το 20% των πολεοδομικών μεγεθών κάλυψης, δόμησης και ύψους ή το 40%  δόμησης, κάλυψης και το 20% του ύψους της περιοχής  ως 250 τμ, για χρήση κατοικία, αλλαγές χρήσης εντός σχεδίου και κατασκευές ημιυπαίθριων χώρων εκτός σχεδίου. Το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση το μέγεθος της αυθαιρεσίας. Η εξαίρεση από την κατεδάφιση είναι οριστική. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας η δήλωση πρέπει να ενταχθεί στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Κατηγορία 5: Μεγάλες παραβάσεις: Σε αυτή περιέχοντα τα εξ ολοκλήρου αυθαίρετα κτίσματα και κατασκευές που δεν διαθέτουν οικοδομική άδεια, καθώς και όσα έχουν άδεια αλλά η υπέρβαση δόμησης ή κάλυψης είναι περισσότερο από 40% από όσο προβλέπει η άδεια ή βρίσκονται εντός προκηπίου. Το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση το μέγεθος της αυθαιρεσίας. Τα κτήρια αυτά θα εξαιρούνται τις κατεδάφισης μόνο για 30 χρόνια. Μπορούν να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης με την αντιστοίχηση ίσου με την υπέρβασης Τίτλου Σ.Δ. μέσω της Τράπεζας Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων χώρων. Προβλέπεται επίσης για τα αυθαίρετα αυτής της κατηγορίας έλεγχος από τους αρμόδιους ελεγκτές δόμησης. Τα αυθαίρετα με ημερομηνία κατασκευής από 1.1.1983 έως 31.12.1992 θα έχουν μία έκπτωση στο υπολογιζόμενο πρόστιμο της τάξης του 40% και αυθαίρετα με ημερομηνία κατασκευής από 1.1.1993 έως 31.12.2003 θα έχουν μία έκπτωση στο υπολογιζόμενο πρόστιμο της τάξης του 20%.
 1. Σε εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίες, μπορεί ο κάθε συγκύριος να ζητήσει την υπαγωγή στον Ν.4495/17 των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων χωρίς την σύμφωνη γνώμη των λοιπών εξ αδιαιρέτου συγκύριων.
 1. Απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας σε κάθε εξ’ ολοκλήρου αυθαίρετη κατασκευή, σε αυθαίρετες κατασκευές που έχουν υπαχθεί στον N.4178/13 και σύμφωνα με το υποβληθέν Δελτίο Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας έχουν κριθεί υψηλής προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου και σε κάθε αυθαίρετη προσθήκη ή τροποποίηση ή αλλαγή χρήσης έκτος αυτών που έχουν χρήση μικρής σπουδαιότητας ως προς την ασφάλεια του κοινού. Εξαιρούνται της υποβολής μελέτης στατικής επάρκειας οι περιπτώσεις των κατηγοριών 1,2,3 και κάποιες ακόμα περιπτώσεις υπό συγκεκριμένες συνθήκες (π.χ. πατάρια, ημιυπαίθριοι, υπόγεια, σοφίτες κ.α.).
 1. Ισχύουν εκπτώσεις με βάση τον τρόπο καταβολής του προστίμου: Συγκεκριμένα: α) Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, μέχρι την τελευταία εργάσιμη του επόμενο μήνα της ημερομηνίας υπαγωγής, παρέχεται έκπτωση 20% επί του συνολικού προστίμου. β) Εάν καταβληθεί το 30% του προστίμου μέχρι την τελευταία εργάσιμη του επόμενο μήνα της ημερομηνίας υπαγωγής, η έκπτωση περιορίζεται στο 10% του προστίμου. γ) Για κύρια και μοναδική κατοικία ιδιοκτήτη (μέχρι 70 τ.μ.+15.τ.μ. για κάθε τέκνο) σε οικισμούς άνω των 3.000 κατοίκων παρέχεται έκπτωση 60% του προστίμου.δ) Εάν υποβληθεί μελέτη στατικής επάρκειας ταυτόχρονα με την δήλωση υπαγωγής παρέχεται έκπτωση 10% επί του συνολικού προστίμου.
 1. Για αυθαίρετες υπόγειες στάθμες που δεν αποτελούν αυτοτελή χώρο και αυθαίρετα πατάρια και σοφίτες, εφαρμόζεται συντελεστής 0,30. Για αυθαίρετα υπόγεια εφαρμόζεται συντελεστής 0,50.
 1. Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης καθώς και ποσά ειδικών προστίμων διατήρησης και παράβολα που έχουν καταβληθεί, συμψηφίζονται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου.
 1. Για ειδικές ομάδες του πληθυσμού ισχύουν ξεχωριστές εκπτώσεις. Ειδικότερα : α) ΑμεΑ 80% και άνω, έκπτωση 85% β) ΑμεΑ 67% με ατομικό εισόδημα έως 18.000 ή οικογενειακό έως 24.000, έκπτωση 80% για την κύρια κατοικία. γ) Παλιννοστούντες ομογενείς και μόνιμοι κάτοικοι Θράκης έκπτωση 80% για την κύρια κατοικία. δ) Πολύτεκνοι, με ατομικό εισόδημα ως 40.000 ή οικογενιακό ως 80.000 έκπτωση 80% για κύρια και 50% για τη δευτερεύουσα κατοικία επιφάνειας μικρότερης των 80 τμ. ε) Τρίτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 25.000 ή οικογενειακό έως 40.000 ευρώ, έκπτωση 70% για την κύρια κατοικία. ζ) Μονογονεϊκές οικογένειες, με εισοδηματικά κριτήρια τριτέκνων έκπτωση 70% για την κύρια κατοικία. η) Μακροχρόνια άνεργοι, έκπτωση 30% για την κύρια κατοικία με διετή αναστολή καταβολής δόσεων. θ) Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης έκπτωση 80% με διετή αναστολή καταβολής δόσεων. 
 1. Αυθαίρετα που έχουν δηλωθεί στους τελευταίους τρεις νόμους (για τους ημιυπαίθριους και τα αυθαίρετα γενικώς), αλλά χωρίς να εξοφλήσουν το πρόστιμο, μπορούν να επανυπολογίσουν το πρόστιμο με βάση τις νέες ρυθμίσεις και να το συμψηφίσουν με όσα έχουν ήδη πληρώσει.
 1. Ιδρύεται νέα πολυπλόκαμη Υπηρεσία που ονομάζεται «Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος», δικτυωμένη σε ολόκληρη τη χώρα με πολλές και διάφορες αρμοδιότητες και νέα γραφειοκρατία. Το παρατηρητήριο εντοπίζει τις αυθαίρετες κατασκευές , αυτεπαγγέλτως, ύστερα από αξιολόγηση στοιχείων που διαθέτει ή την διενέργεια επιτόποιων ελέγχων. Αυθαίρετες κατασκευές που πραγματοποιούνται μετά την 28.7.2011 κατεδαφίζονται υποχρεωτικα΄και επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων καθώς και ποινικές κυρώσεις. Το πρόστιμο υπολογίζεται ως γινόμενο της επιφάνειας του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης της περιοχής. Σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (περιοχές NATURA κ.λπ.), τα πρόστιμα αυξάνονται κατά 20%. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που οι αυθαίρετες κατασκευές ή οι αλλαγές χρήσεις προ της 28.7.2011 εντοπιστούν από το αρμόδιο παρατηρητήριο προτού υπαχθούν στις ρυθμίσεις του νόμου το ενιαίο ειδικό πρόστιμο θα αυξάνεται σε κάθε περίπτωση κατά 20%.

 

 

 

 

 


NEWSLETTER
Εάν θέλετε να λαμβάνετε τις προσφορές μας παρακαλώ εισάγετε το email σας